Uusiutuvan energian kuntakatselmoinnilla energian käyttöön suunnitelmallisuutta

Uusiutuvan energian kuntakatselmus (UEKK)

Kunta, selvitä polkusi kohti ilmastoneutraaliutta

Jokaisen kunnan polku hiilineutraaliuteen on erilainen. Uusiutuvan energian kuntakatselmus auttaa kuntaa löytämään parhaat keinot päästöjen vähentämiseen ja uusiutuvan energian lisäämiseen.

UEKUVA
Kuva motiva.fi

Uusiutuvan energian kuntakatselmus toimii kahdella tasolla – mahdollisuuksien kartoituksena ja tilaisuutena suunnitella tulevaisuuden toimenpiteitä. Merkittävä osa katselmustyöstä on nykyisen tiedon kokoamista ja analysointia.

Edistämällä uusiutuvaa energiaa kunnassa päästään kustannussäästöjen ja positiivisten ympäristövaikutusten lisäksi myötävaikuttamaan muun muassa uusien yritysmahdollisuuksien syntyyn. Kuntakatselmuksen avulla voidaan lisäksi tuottaa tietoa kuntalaisille ja sitä kautta vaikuttaa heidän asenteisiinsa ja käyttäytymiseensä.

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksella edistetään energia- ja
ilmastosopimusvelvoitteiden toteuttamista – kuten uusiutuvan energian edistämissuunnitelman tekemistä – sekä ilmastokampanjakuntien sekä energiatehokkuussopimukseen liittyneiden kuntien käytännön toimenpiteitä.

Tilastotietoa kuntakatselmuksista – motiva
Tarkastelussa 33 katselmusta

•  262 toimenpide-ehdotuksia, joiden yhteinen säästövaikutus 27milj.€
•  Toimenpide-ehdotuksia keskimäärin 8kpl/kunta
•  Keskimääräinentakaisinmaksuaika6,6a
•  Keskimääräinen kuntakatselmuksen hinta noin11800€

Energiatuen osuus hyväksyttävistä kustannuksista voi olla energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1063/2012) mukaan enintään:

  • kuntasektorin uusiutuvan energian katselmukset 60 %
  • kuntasektorin, mikroyritysten ja pk-yritysten energiakatselmukset 50 %
  • muut energiakatselmukset, -analyysit ja selvityshankkeet 40 %

Linkkejä (päivitetty ja testattu 29.9.2017):