ENERGIASELVITYS, KIINTEISTÖN AVAIN OIKEISIIN ENERGIARATKAISUIHIN

Kiinteistön hyvän energiatehokkuuden ratkaisun avaimet:

 • Rakenteiden riittävä lämmöneristyskyky
 • Rakennuksen vaipan ilmavuotojen hallinta
 • Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton hyvä suorituskyky
 • Lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien hyvä tehokkuus ja oikea mitoitus
 • Lämmitysmuodon järkevä valinta

Teettämällä energiaselvityksen kiinteistöösi voit tehdä valintoja, joilla säästät ja samalla nostat kiinteistösi arvoa.

Valittavana on useita energian lähteitä ja mahdollsta on ottaa talteen energiaa jo käyttämästäsi energiasta.

Rakennuslupa ja energiaselvitys uudisrakennukselle tai laajennukselle

Uudelle rakennukselle on tehtävä myös energiaselvitys ja energiatodistus. Nämä kaksi asiakirjaa on oltava rakennusluvan mukana sitä haettaessa. Uudelle rakennukselle on määrätty melko tiukat raja-arvot jotka sen on täytettävä. Energiatodistus tehdään suunniteluarvojen perusteella ja rakennuslupa myönnetään kun raja-arvot alittuvat.

Energiatodistuksesta uuteen taloon rakennuslupaa varten

 • Selviää uudisrakennuksen laskettu energiatehokkuusluokka
 • Oltava valmiina rakennuslupaa hakiessa
 • Päivitetään ennen rakennuksen käyttöönottoa, jos tiedot ovat muuttuneet. Esimerkiksi, jos lämmitymuoto on vaihtuu.

Energiaselvityksen sisältö yleensä

 • lämpöhäviöiden tasauslaskelma
 • energiankulutuslaskelma
 • rakennuksen energiatodistus/ E-lukulaskelmat
 • lämmitystehon ja jäähdytystehon laskelmat

Energiaselvitystä varten tarvittavat tiedot

Avaa energiaselvitystiedotLaskentaan lomake uuteen välilehteen.

Excel versio saatavana pyydettäessä esim. alla olevalla lomakkeella.