Kuluttaja standardikäytöllä mukana energiatodistuksessa

Onko kuluttajan käyttämä energian käyttö huomioitu energiatodistuksen laskennassa?

Alla olevista tiedoista ilmenee, kuinka kuluttajan eli käyttäjän energian käyttö huomioidaan energiatodistuksessa rakennuksen standardikäytöllä, johon kuuluu valaistuksen ja kuluttajalaitteiden sähkönkäyttö sekä lämpimän käyttöveden kulutuksen energian käyttö (lämpö ja/tai sähkö). Nämä energian kulutukset on näinollen laskettu mukaan E-lukuun.

Taulukko standardikäytön laskentaan

Lämmin käyttövesi

Lämpimän käyttöveden nettoenergiantarpeena käytetään RakMk D3:n taulukon 5 arvoja. Lämpimän käyttöveden ostoenergiakulutus lasketaan nettoenergiantarpeesta ottamalla huomioon jakelun, kierron, varastoinnin ja tuoton häviöt.
Asiaa on selvitetty myös Ympäristöministeriön antamissa vasauksissa. Kokonaisuudessaan vastaukset löytyy sivuston linkistä
Energiatodistus_QA_verkkosivuille_päivitetty_23_5_2016 tai ymäristöministeriön linkistä
Energiatodistus: Usein kysytyt kysymykset (pdf, 329 kt)


 


Alla suora lainaus Ympäristöministeriön dokumentista:

Ympäristöministeriö

Laki rakennuksen energiatodistuksesta

Kysymyksiä & vastauksia energiatodistuksesta

päivitetty 23.5.2016

Mikä on rakennuksen energiatodistus?

Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa. Todistus antaa tärkeää ja luotettavaa tietoa ostopäätöksessä, joka on useimmille meistä elämän suurin hankinta. Lisäksi uusi energiatodistus sisältää ammattilaisten laatimia säästösuosituksia, joiden avulla voi parantaa energiatehokkuutta. Pientalojen energiankulutuksella on merkitystä, sillä niiden osuus rakennusten energiankulutuksesta on 27 %. Kaiken kaikkiaan rakennuksissa kuluu jopa 40 % energian kokonaiskulutuksesta Suomessa. Uusi laki rakennuksen energiatodistuksesta tuli voimaan 1.6.2013.

Miksi todistusta ei tehdä toteutuneen energiankulutuksen pohjalta?

Tavoitteena on mahdollisimman vertailukelpoinen todistus, joka antaa ostajalle tai vuokraajalle talon energiankulutuksesta luotettavaa tietoa, joka ei ole riippuvainen nykyisistä käyttäjistä, vaan perustuu rakennuksen teknisiin ominaisuuksiin.

Toteutunut kulutus on tärkeä tieto talon asukkaalle, jotta omaa kulutustaan pystyy muuttamaan. Mutta uudelle ostajalle ei toteutunut energiankulutus ole oikeudenmukainen tieto eri rakennusten vertailuun. Toteutuneeseen kulutukseen vaikuttaa esimerkiksi asukasmäärä, sisälämpötila, veden käyttö sekä kodin sähkölaitteiden määrä ja käyttötapa. Jos toteutunut kulutus olisi energialuokituksen pohjana, parhaimman energialuokan voisi saada talo, joka olisi talven tyhjänä tai ilmanvaihto suljettuna, jolloin vaarana on kosteus- ja homeongelmien syntyminen. Energiatodistusta varten jokaisen omakotitalon energiankulutus lasketaan samalla sisälämpötilalla, samoilla sääolosuhteilla, rakentamismääräysten mukaisella ilmanvaihdolla sekä vakioiduilla vedenkäytöllä ja kuluttajalaitteiden sähkönkulutuksella pinta-alaa kohden.

Vastaavia vertailumenetelmiä ovat jo tutuiksi tulleet kodinkoneiden energiamerkinnät ja autojen ominaiskulutukset. Nekin kertovat laitteista, eivät käyttäjistä tai käyttötavoista. Todistus sisältää myös tiedon sen hetkisten käyttäjien toteutuneesta ostoenergiankulutuksesta

Kuluttaja standardikäytöllä mukana energiatodistuksessa