Energiatodistukselle tarvetta?

ENERGIATODISTUS MIKSI?ens1

Energiatodistuksella halutaan nostaa rakennusten energiatehokkuutta osto-, myynti- ja vuokraustilanteissa yhdeksi tärkeäksi valintatekijäksi. Energiatodistuksella voidaan antaa myös nykyiselle käyttäjälle ja/tai omistajalle tietoa toimepiteistä, joilla rakennuksen ja asumisen energiatehokkuutta voidaan parantaa.

Energiatodistuksen avulla voidaan vertailla rakenksia keskenään ja autetaan kiinteistönomistajia kiinnittämään huomioita rakennuksen energiatehokkuuteen ja energian käyttöön. Hyödy tilaamalla energiatodistus ja säästä energiaa HETI ja nosta asunnon arvoa ennen myyntitilannetta.

Uusi energiatodistus perustuu laskennalliseen energiankulutukseen, joka
ilmaistaan E-luvun avulla. Laskennassa huomioidaan kaikki rakennuksessa tapahtuva energiankulutus.

Energiatodistuksen laske pätevöitynyt laatija ja todistus on voimassa 10 vuotta todistuksen allekirjoitus päivämäärästä. 1.5.2015 jälkeen tehdyt todistukset on allekirjoitettu sähköisesti ja löytyvät tunnuksella tai osoitteella energiatodistus.fi sivustolta.

ENERGIATODISTUKSEN LAATIJAN PÄTEVYYS ON LAKISÄÄTEINEN

Energiatodistuksen saa laatia vain kokeen suorittanut pätevöitynyt tekijä. Lista päteöityneistä energiatodistusten laatijoista löytyy on
ARA:n (ARA = Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) verkkosivulla osoitteesta www.energiatodistusrekisteri.fi.

ENERGIATODISTUS MYYNTI- JA VUOKRAUS TILANTEISSA
(TOIMENPIDE-EHDOTUKSISTA HYÖTYÄ MYÖS ENERGIAKORJAUKSIIN)

Energiatodistuksesta annetun lain 6 §:n mukaan rakennusta, rakennuksen 4 §:n 1 momentissa tarkoitettua osaa tai huoneistoa taikka niiden hallintaoikeutta myytäessä tai vuokrattaessa tulee esittelytilanteessa mahdollisen ostajan tai vuokralaisen nähtävillä olla voimassa oleva rakennuksen tai sen osan energiatodistus. Energiatodistus on annettava joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä ostajalle tai vuokralaiselle.

Myynti-ilmoituksessa tulee mainita myytävää tai vuokrattavaa kohdetta koskeva energiatehokkuutta koskeva tunnus.

Energiatodistus tulisi olla käytettävissä heti kun asuntoa aletaan markkinoida julkisesti. Energialuokka (= E-luku: välillä A-G) tulee ilmoittaa kaikessa sekä sähköisessä että painetussa ilmoittelussa.

ARA:LLA VALVONTA VELVOITE

ARA:lla on velvoite seurata energiatodistuskesta tehtyjen asetusten noudatamista. Tarvittaessa ARA antaa varoituksen ja tilanteen mukainen käsky- tai kieltopäätös.Tätä voidaan tehostaa uhkasakolla tai teettämis- ja keskeyttämisuhalla.

Todistus on oltava sekä yleis- että yksittäisesittelyissä nähtävillä.

##1.7.2017 energiatodistusvaatimus laajenee
Ennen vuotta 1980 käyttöönotetut pientalot. Pientaloksi katsotaan asuinrakennus, jossa on enintään kaksi asuntoa.

ENERGIATODISTUKSEN TILAUS

Tee tilaus pätevötyneeltä energiatodistuksen laatjalta.

DI Jyrki Uimonen on FISE:n pätevöittämä sekä Ylemmän tason että Perustason energiatodistuksen laatija. Yhteystiedot.

Alla tehtyjen energiatodistusten tilastoa: mm. rakennuksen valmistumisvuosi, rakennusluokka, E-luokka,

 

ENERGIATODISTUS

ENERGIATODISTUS

etprofiili

Yhteydenotto/ Energiatodistuksen tilaus